Välkommen till Kontrollerad Bilverkstads kundenkät!
Genom att besvara de följande frågorna bidrar du till vårt arbete med att följa upp och höja verkstadskvalitet samt kundnöjdhet på landets bilverkstäder!
Tack för din medverkan!

Kontrollerad Bilverkstad (KBV)
www.kbv.nu
e-post: info@kbv.nu
tel: 08-590 777 00
starta kundenkäten
 
Verkstadens namn

 
Verkstadens ort

 
Bilens registreringsnummer

 
Hur enkelt var det att komma i kontakt med verkstaden?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Personalens förmåga att fastställa bilens åtgärdsbehov?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Väntetiden från bokning till inlämning av bil?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Fick du tydlig information om priset?


 
Vid inlämning, väntetid i kundmottagningen?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Vid inlämning, fick du möjlighet att diskutera jobbet med personalen?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Fick du godkänna eventuella extraarbeten?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Väntetid vid utlämning av färdig bil?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Var bilen klar på avtalat tid?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Fick du en beskrivning av utfört arbete?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Stämde priset med beställningen?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Kommer du att anlita verkstaden även i framtiden?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Dina allmänna intryck av verkstadsbesöket?

Välj det alternativ som bäst motsvarar din uppfattning.

 
Vad upplevde du som mest positivt?

 
Vad kunde verkstaden ha gjort bättre?

Tack för din medverkan!

Kontrollerad Bilverkstad

www.kbv.nu
Powered by Typeform
Powered by Typeform